Bunnik in de wereld

Er gebeurt nogal wat in de Grote Wereld:
revoluties, crisis, klimaat, zorg, cultuur, welzijn, geloof, hoop, gemeenschap, roeptoeterdemocratie, vergrijzing, korting op pensioenen, schuivende panelen in politieke bestel.

Wij lezen en spreken erover, zoeken naar onze persoonlijke opstelling in deze tijd.

Meepraten?

In 2018 is er een Bunnik in de Wereld avond op:

23 maart 2018
1 juni 2018
26 oktober 2018
14 december 2018

5-10-20 mensen tussen 19.30 – 21.30 uur.

Over de wereld, de wijsheid en onszelf. In Bunnik bij scalaleden Marike en Peter thuis.
Vooraf samen wat eten (rond 18.00 uur) als ‘t uitkomt (dat even melden op donderdagmiddag). Na afloop doorzakken als je wilt. Per keer beslissen of je komt.

Altijd zijn er mensen die elkaar kennen en mensen die elkaar voor het eerste ontmoeten. Introducés zijn van harte welkom.

Hou voor meer informatie deze website en onze facebookpagina in de gaten!