Scala op pad

Ontmoetingen georganiseerd door één of enkele Scalaleden. Over een thema wat hem/haar raakt. Een rondleiding door dak-en thuislozen, een bezoek aan een tentoonstelling over Barmhartigheid of kunst, een ontmoeting bij iemand op het werk. Even divers en gekleurd als de scalaleden zelf.

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij een activiteit naar keuze.

Onkosten betalen per keer dat je komt.

Houdt deze website, facebook en twitter in de gaten voor thema’s en data.