Toekomst van ontwikkelingssamenwerking #jan2016

Bestaat over tien jaar de ontwikkelingssamenwerking nog, tenminste in de vorm waarin we haar nu kennen? Is het terecht dat de overheid zich eruit terugtrekt? Zijn de traditionele (veelal verzuilde) NGO’s aan her einde van hun Latijn? Nemen particuliere initiatieven en/of de markt de ontwikkelingssamenwerking over? Welke gevolgen heeft dat voor omvang, kwaliteit en professionaliteit?

Over deze en dergelijke vragen ging Scala in gesprek op 16 en 17 januari. Experts waren ingevlogen, zoals Frans Dokman, directeur van het NIM, en (via een Skypeverbinding) Ester van de Bunt van de Noonkipa Foundation, die vanuit Nederland werkt in Kenia. Het gesprek verliep gemotiveerd en geëngageerd, want een groot aantal leden van Scala – en van de aanwezige gasten – is betrokken bij ontwikkelingssamenwerking: als eigenaar van een particulier initiatief, als medewerker, financier of bestuurslid van een NGO, als sympathisant etc.

P1080621

Dat we leven in een tijd van ommekeer: daarover waren we het wel eens. Maar hoe waarderen en beoordelen we de ingrijpende veranderingen? Is globalisering een natuurproces of iets wat we al dan niet kunnen willen? Is marktwerking in ontwikkelingssamenwerking onvermijdelijk of hebben we daar invloed op? En waar liggen bronnen van invloed en kracht in onze wereldwijde, ver-netwerk-te samenleving? Kunnen oude (kerkelijke) en nieuwe (social media) netwerken kracht ontwikkelen tegenover machtige partijen in economie en politiek? En hoe dan?

Hoewel Scala, mede via de redemptoristen en de missionaire traditie, sterk is geworteld in de traditionele vorm van ontwikkelingssamenwerking, werd er open en vrijmoedig gesproken over de metamorfose van ontwikkelingssamenwerking in onze tijd. Het teloorgaan van de bestaande structuren (medefinanciering, inzet van grote NGO’s) werd betreurd en benoemd als het ‘weggooien van oude schoenen’. Tegelijk werd minder dan voorheen de ideologische staf gebroken over marktwerking als één element of component in ontwikkelingssamenwerking en over de ooit als ‘amateuristisch’ weggezette particuliere initiatieven (P.I.’s). Met name uit het gesprek met Ester van de Bunt bleek hoe professioneel P.I.’s omgaan met dilemma’s en complexe vragen.

Kortom, in de woorden van Ester van de Bunt: als de wereld van ontwikkelingssamenwerking beweegt en verandert, beweegt en verandert Scala mee in haar denken.


Ook een keer met ons meepraten over actuele en boeiende thema’s? Van harte welkom!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.