Bunnik in de Wereld


Gedurende meerdere jaren hebben we in avondbijeenkomsten een stevig thema besproken aan de hand van de methode van de contemplatieve dialoog. Bij die methode wordt er gewerkt in meerdere rondes. Eerst een korte presentatie van het thema, daarna de eerste ronde waarin ieder voor zichzelf opschrijft wat deze impuls iemand opbrengt. In de tweede ronde wordt deze zonder commentaar voorgelezen. In de derde ronde schrijft ieder voor zichzelf een reactie op de vorige ronde. Ook deze wordt weer zonder commentaar voorgelezen. Pas daarna volgt een open gesprek. Voordeel is dat iedereen gelijkwaardig kan meedoen en dat iedere inbreng telt.

Enkele terugblikken: