Trage vragen

Trage vragen in een snelle tijd…
dat past niet bij elkaar.
In de huidige maatschappij, in deze snelle tijd,
gaat het om efficiëntie, vooruitgang, autonomie, controle, individueel geluk, antwoorden, oplossingen.
Bij trage vragen gaat het daar allemaal niet om.
Bij trage vragen gaat het om de vraag, en niet om het antwoord.
Het is bij de vraag aanwezig blijven, met volle aandacht, niet toegeven aan de neiging weg te kijken, ontvluchten. Het is het uithouden van de vraag zonder dat er een antwoord of een oplossing kan en zal komen.

Die trage vragen zijn eeuwenoud, en ze duiken steeds weer op. Ze duiken op als je bij jezelf, bij dierbaren om je heen of verder weg geconfronteerd wordt.
Met ziekte, dood, een natuurramp.
Maar trage vragen ontstaan ook bij wat mensen elkaar aandoen:
geweld, onderdrukking, uitsluiting.
Trage vragen duiken op als waarden, behoeften, belangen in het geding zijn.
Het heeft te maken met afhankelijkheid, kwetsbaarheid.
Wanneer en wie stelt je die trage vragen? Zinvragen?
In deze snelle tijd? Waarin we rennen, vliegen, vallen en weer opstaan…
Trage vragen duiken op als je eerst zelf vertraagt.
Vertraging opent je hart, laat je luisteren en voelen met je hart.
Wanneer en hoe laat je je raken in deze snelle tijd?
En hebben we dan nog woorden bij die Trage Vragen, als er geen antwoorden zijn?

Er groeit een generatie op die niet meer de religieuze kaders heeft die antwoord geven vanuit een hogere, goddelijke bedoeling. Scala wil zich er toe verhouden. Want er zijn oude en nieuwe woorden te vinden en we vertellen elkaar ervaringen.
Geen oplossingen, maar het ontdekken van zin, van betekenis, van intimiteit, van het anders zijn, van het heilige, het weerloze wat van waarde is…

Trage vragen stellen en binnen laten is soms het uithouden bij je angst voor het onoplosbare. Het vraagt om durf, los te laten in het vertrouwen niet te vallen. Het is luisteren en zingen van wat mensen voor ons erover geschreven hebben. Of je nu gelooft of niet. Of je nu wel of niet verlangt naar Degene aan wie, bij wie je die Trage Vragen kan stellen. Een bijzondere ervaring dat de ander of De Ander met een hoofdletter jouw hart raakt. Je merkt het b.v. als je je ontroerd of gelukkig voelt, maar ook als je onmacht en woede voelt. Een diepere laag in jezelf licht op… iets wat je leven betekenis geeft, je leven kleurt, het rijker of heiliger maakt.


(Tekst uitgesproken tijdens een bezinnend moment tijden de Scala Open Dag op zaterdag 19 september 2015. De tekst is een bewerking door Dorothé IJsseldijk van de samenvatting van de lezing uit 2010 van Prof. Dr. Harry Kunneman ‘Trage Vragen’, in de lezingenreeks ‘De aandachtsmaarschappij’ van Sensoor)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.