Brief aan de informateur

De Vereniging Scala maakt zich zorgen over de groeiende afstand tussen kansarm en kansrijk. Daarom hebben we een open brief aan de informateur gestuurd aan informateur Edith Schippers, die wij hier met u delen.

Persbericht

Scala is een groep mensen die zoekt naar wegen om in de moderne tijd maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapsvorming gestalte te geven. We houden ons bezig met wat wij ‘de trage vragen’ noemen. We zoeken verbinding met elkaar en met anderen.

We zeggen daarin onder andere: ‘Wij zien dat geluiden uit de samenleving in de vorm van externe experts, wetenschappelijke inzichten en feiten het gesprek aan de onderhandelingstafel verrijken. We vinden dat bemoedigend in een tijd waarin ‘alternatieve’ feiten en fake news de werkelijkheid regelmatig wegduwen.’ Scala vraagt in de brief de partijen aan de onderhandelingstafel om te werken aan een programma van beleidsvoornemens die integrerend werken en niet polariseren.

Tenslotte doen we een oproep voor een nieuwe Rijksdienst: ‘We kennen in Nederland een Rijks-wat-er-staat dat zich al eeuwenlang ontfermt over letterlijk alles wat er staat. Wegen, kanalen, gebouwen, viaducten, bruggen en andere kunstwerken. Er zijn weinig landen waar ‘wat er staat’ in zo goede orde is. Wij pleiten voor een tweede Rijksdienst met een iets ander profiel: Rijks-wat-er-leeft. Een dienst die zorgt voor de samenhang bij het onderhoud en vernieuwing van alle sociale ‘kunst’werken die wij met elkaar bouwen. Niet om het over te nemen, maar om te zorgen dat gemeenschappen in staat blijven in wijken, wonen en werken de sociale infrastructuur te vormen die sociale mobiliteit mogelijk maakt. Rijkswaterleeft heeft wat ons betreft een belangrijke taak om lokale overheden te faciliteren met voldoende menskracht en middelen om de grote lokale opdracht uit te voeren.’

Namens Vereniging Scala
Marike Kuperus,
Voorzitter


Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jel Engelen, bestuurslid
Tel.: 06-24250045
e-mail: jelengelen@gmail.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.