Bunnik in de Wereld

Er gebeurt nogal wat in de Grote Wereld: revoluties, crisis, klimaat, zorg, cultuur, welzijn, geloof, hoop, gemeenschap, roeptoeterdemocratie, vergrijzing, korting op pensioenen, schuivende panelen in politieke bestel.

Wij lezen en spreken erover, zoeken naar onze persoonlijke opstelling in deze tijd. Over de wereld, de wijsheid en onszelf.

Meepraten?

Dat kan! Van harte welkom. In Bunnik bij scalaleden Marike en Peter thuis.
5-10-20 mensen tussen 19.30 – 21.30 uur.
Vooraf samen wat eten (rond 18.00 uur) als ‘t uitkomt (dat even melden op donderdagmiddag). Na afloop doorzakken als je wilt. Per keer beslissen of je komt. Altijd zijn er mensen die elkaar kennen en mensen die elkaar voor het eerste ontmoeten. Introducés zijn van harte welkom.

Bunnik in de Wereld heeft ook een eigen website

Komende data en enkele terugblikken: