Verwante zielen

Verenging Scala en de redemptoristen

Scala is verbonden met de 18e eeuwse kloosterorde van de Redemptoristen, die zo’n twintig jaar geleden met een aantal bij hen betrokken leken, Scala in het leven riep, om nieuwe horizonten van zingeving te verkennen en daarbij de dialoog tussen verschillende tradities van levensbeschouwing aan te gaan.

Steeds terugkerende vragen daarbij zijn: Hoe verbinden we ons met die oorsprong? En hoe geven we vorm aan die kruisbestuiving tussen verschillende tradities en stromingen? Een spannende en uitdagende zoektocht. Een zoektocht naar het heilige.

De Redemptoristen zijn in Nederland actief in Klooster Wittem, pleisterplaats voor de ziel. Daar wonen en werken zij, samen met leken. Klooster Wittem is een plek van inkeer, rust en bezinning. Waar zowel op traditie gebaseerde activiteiten  als nieuwe vormen van zingeving plaatsvinden. Scala heeft mede-verantwoordelijkheid voor Klooster Wittem in de vorm van een zetel in het bestuur. Ben je benieuwd? Neem een kijkje op hun website.

Interessante links

Sommige Scalaleden hebben een eigen website, die de moeite van het bekijken waard is:

Scalalid Eric Corsius: www.ericcorsius.nl
Scalalid Rob van der Zwan: www.robvanderzwan.com/
Scalalid Jef Hendriks: jef-hendriks.kunstinzicht.nl
Scalalid Marike Kuperus: http://www.marikekuperus.nl/


Verwantschappen met anderen

Boeiende websites met thema’s die raken aan de Vereniging Scala en initiatieven waar scalaleden bij betrokken zijn:

#ikbenverbonden: www.ik-ben-verbonden.nl
De Bezieling: www.debezieling.nl
De Leunstoel: www.deleunstoel.nl/