Verdwaald in het warenhuis? #sept2016

Onder de titel: ‘Maak de wereld mooier, ga economisch alternatief handelen‘ gingen we op 17 september bij Scala met zo’n 30 mensen in gesprek over ‘deeleconomie’ en ‘circulaire economie’.

Mijn 100.000 euro vraag

We startten het programma met een brainstorm over ieders eigen vragen onder het motto ‘wat is mijn 100.000 euro vraag?’. Daarbij kwamen vragen naar boven als: Wat gaat het mij aan? Handel ik moreel door gebruik te maken van deeleconomie? Bieden deeleconomie en circulaire economie kansen en dragen ze bij aan de vermindering van ongelijkheid en armoede? Is deeleconomie eigenlijk ‘grijze’ economie, waar gesjoemeld wordt met belasting en regelgeving? Hoe bereken ik als zzp-er een eerlijk tarief, ten opzichte van mezelf, de anderen in mijn maatschap en ten opzichte van bijvoorbeeld de sociale organisatie die ik een dienst aanbied?

De deskundigen aan het woord

Drie deskundigen gingen in op wat naar boven was gekomen. Theo Salemink vroeg zich af op we persoonlijk niet steeds meer speelbal zijn geworden van allerlei ontwikkelingen in de economie. En hoe zal daarin het vraagstuk van solidariteit eruit gaan zien? Koen Frenken ging in op de ‘deeleconomie’, waarbij het gaat om het (eventueel betaald) beschikbaar stellen van onderbenutting van producten (de boormachine die je toch maar één keer per jaar gebruikt). Op zich is er niets nieuws onder de zon als mensen hun spullen en diensten met elkaar uitwisselen. Binnen familie- en vrienden was dat altijd al gebruikelijk. Nieuw is dat het nu met ‘vreemden’ gebeurt, via een website. En dat is soms even wennen.

Erick Wuestman legde de nadruk op mogelijkheden om het gebruik van producten en materialen op een nieuwe manier te bezien. Het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen door te betalen voor ‘bezit’ te vervangen door betalen voor ‘gebruik’. Wat de vraag opriep of we niet teveel gehecht zijn aan de gedachte van ‘bezit’ om dit tot een succes te maken.

We leven in een tijd van platformeconomie; Facebook, Marktplaats, AirBNB enz. Voordeel van deze economie is dat ze bijv. geen afdeling marketing nodig hebben. Maar ze onttrekt zich wel aan toezicht enz. Wat vinden we daarvan? En: biedt deeleconomie kansen aan nonprofit-organisaties?

Je eigen ondernemingsplan

Het is inmiddels een feit dat iedereen ‘ondernemend’ moet zijn. Daar gingen 5 groepen mee aan de slag. Belangrijkste element is niet meteen hoe ieder ‘geld kan verdienen’, maar hoe je aan de gang kunt met diepe wensen. Variërend van een programma voor hoogbegaafde kinderen en een bouwproject met hele speciale huizen tot een uitvaartbedrijfje.

Kinderprogramma

Onder leiding van 2 leuke meiden gingen 4 kinderen tussen 3 en 6 jaar aan de gang met het thema ‘geld’. Ze knutselden een schatkist en ondertussen werd er gepraat over zakgeld en dingen die de kinderen graag wilden kopen, maar ook over dingen die je juist niet met geld kan kopen. Daarna werd een grote hut gebouwd, waar de kinderen lekker in hun eigen wereld konden spelen. Tussendoor gingen ze buitenspelen en speelden de kinderen sportief ‘Ballontennis’.

Bezinningsmoment

De woorden ‘economie’, ‘markt’, ‘circulair’, ‘delen’, ‘onbenut’, ‘overvloed’, ‘keuzen’, ‘druk’, ‘werk’, ‘inkomen’, ‘ondernemen’, ‘kwaliteiten’, ‘talenten’ kwamen op zondagochtend op geheel andere wijze naar voren. De gedichten Supermarkt (J.P. Meuting), Verdwaald in een warenhuis (Willem Wilmink, zie onderaan), de parabel over de talenten (Mattheus 25: 14 – 30) en het lied ‘Dreams’ (The Nits) boden stof tot bezinning.

‘Inspirerende sprekers, leuke werkvormen, boeiende discussie met een groep mensen die een schat aan (verschillende) ervaring meebrengt, kortom: een aanrader!’ Eén van de bezoekers van het weekend

Verdwaald in het warenhuis
Tussen damesonderbroeken
moet ik nu mijn moeder zoeken
in dit grote warenhuis.

Hoe kon ik hier zo verdwalen?
Straks komt een vreemde man me halen
in dit grote warenhuis.

Hoeden, petten, mutsen, dassen,
messen, vorken en matrassen
in dit grote warenhuis.

Ach, ik sta van schrik te beven.
Moet ik dan mijn hele leven
blijven in dit warenhuis?
Willem Wilmink
Uit: Ik snap het

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.