Dinkelland, een verloren landschap? 16-18 september 2022

Klooster zusters van Denekamp

Het derde weekend van het Scala-weekend vond plaats van 16 tot en met 18 september. Een zogenoemd ‘buitenweekend’. Zo’n weekend wordt elk jaar georganiseerd en heeft een bijzonder karakter. We zijn dan een extra dag bij elkaar, is het thema gerelateerd aan de  ‘natuur, buiten, milieu’ en kan de ‘aanhang’ van de leden ook aanwezig zijn

Het thema was dit keer “Dinkelland, een verloren landschap?”. Een zeer actueel thema, gezien de noodzaak CO2 drastisch te gaan beperken en de maatschappelijke onrust daarover was ontstaan. We gingen op zoek naar wat ‘verloren’ is gegaan in het landschap of juist niet.

We logeerden in het prachtige klooster van de zusters van Denekamp, een mooie basis om het Twentse landschap nog eens goed te bekijken. In drie groepen trokken we erop uit. We zagen grote indrukwekkende velden, waar blijkbaar nog weinig leven te vinden is. We zagen het gevarieerde coulissen landschap met verscholen boerderijen. We zagen de lage waterstand bij het gemaal, en initiatieven met bermbloemen.  Omdat het die dag World Cleanup was, is ondertussen de rommel verzameld! 

‘s Avonds hield Michel Sijbom, directeur/bestuurder van het Landschap Overijssel, een inleiding.  De inleiding en het gesprek daarna spitste zich toe op de menselijke rol in de natuur. Welke posities, motieven en belangen spelen in rol in de interventies die we willen? Het weekend werd ‘s zondags afgesloten met een viering. die in het teken stond van de symbolen die we van de wandelingen hadden meegebracht. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.