Nietzsche te gast 4 en 5 februari 2023

Een weekend over het belang van maatschappijkritische reflecties en de schaduwkanten van progressieve idealen. Met filosofische beschouwingen, poëzie en muziek. 

Paul van Tongeren, theoloog en filosoof (des vaderlands) nam ons mee naar de centrale thema’s van Nietzsches denken. Nietzsche levert fundamentele kritiek op het vooruitgangsgeloof in Europa. Het gaat om zijn kritiek op ‘zin zien’ in het verloop van de geschiedenis. Er is geen zin, zo betoogt Nietzsche, er is geen reden. Europa, als model van de rationele wereld, heeft afstand genomen van God. God is dood en wij, Europeanen, hebben hem gedood. Wij zijn overgeleverd aan onszelf. Op welke bodem staan wij nog? 

Paul nam ons mee in zijn analyse van Nietztsche’s filosofie, en liet de gedaanten van het nihilisme in deze tijd zien. Om er enkele te benoemen op de domein wetenschap, moraal, geloof en kunst: het sciëntisme, hedonisme, sampling van kunst, relativisme, economisering.

’s Middags werd in subgroepen verder gediscussieerd: is de kijk van Nietzsche op onze cultuur niet erg pessimistisch? Is God echt dood? ‘Nietzsch’ is meer heilig, de zoektocht ten einde…?

.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.